สัมมนา "Social Media Marketing: จากปฐมบทสู่นิพพาน" วันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเมโทรพอยต์ ลาดพร้าว 130
Social Media Marketing: จากปฐมบทสู่นิพพาน
"Social Media เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่กำลังได้รับความ นิยมอย่างสูงในสังคมออนไลน์ปัจจุบัน งานนี้คุณจะได้รู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย ของเครื่องมือแต่ละตัว วิธีการเลือกใช้ ตลอดจนถึง เทคนิค การประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ โดยเน้นการนำไปปฏิบัติจริง"

เนื้อหาในการสัมมนา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Social Media
Social Media กับธุรกิจ SMEs
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในการทำ Social Media Marketing
การตลาดผ่าน Blog
+กรณีศึกษา Dell Computer และ Starbucks
+ Blog-Marketing Influencer
การตลาดผ่าน Twitter
+ กรณีศึกษา LCN
+ วิธีการสร้าง Follower
+ ปัญหาและอุปสรรค์ และกลวิธีแก้ไข
การตลาดผ่าน Facebook
+ Facebook Page
+ Facebook Advertising
+ กรณีศึกษา GTH, Dtac
การตลาดผ่าน YouTube

Workshop
กรณีศึกษาการใช้ Social Media Marketing กับ ร้านกาแฟ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้พบกับ Guest Speaker

ภาวุธ

ธุรกิจกับการใช้ Social Media ในทางการตลาด

โดยคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
เจ้าของเว็บไซต์ www.TARAD.com
และ www.Thaisecondhand.com
Pisek

Social Media Marketing: จากปฐมบทสู่นิพพาน

โดย ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
ผู้เชียวชาญด้านการตลาดออนไลน์
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 – 18.00 น.
ณ.โรงแรม เมโทรพอยต์ ลาดพร้าว 130

ค่าลงทะเบียนสัมมนา เพียงท่านละ 2,500 บาท

พิเศษ: ผู้สมัครจะได้รับหนังสือ Marketing Click กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์ มูลค่า 180 บาท ฟรี 1 เล่ม

รายละเอียดของการสัมมนา
13:00-14:00 คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Guest Speaker พูดในหัวข้อ "ธุรกิจกับการใช้ Social Media ในทางการตลาด"
14:00-16:30 ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ พูดในหัวข้อ "Social Media Marketing: จากปฐมบทสู่นิพพาน"
16:30-16:45 พัก Break
16:45-18:00 Work Shop แจกโจทย์การตลาดให้ทำ แบ่งกลุ่ม ระดมความคิดสร้าง Campaign การตลาด พร้อมนำเสนอและวิพากษ์

ลงทะเบียน ติดต่อ ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ 081-9758189

ชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินมาที่ นายภิเษก ชัยนิรันดร์
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต หมายเลขบัญชี 1200339568

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ เบอร์โทรสาร 042-423-241 หรือ scan แล้วส่งมาที่ pisek@yahoo.com
สำหรับใบเสร็จจะออกให้หน้างาน เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม www.marketingohno.com

MetroPoint

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะกับ
- เจ้าของธุรกิจ SMEs
- นักการตลาด เน้นการนำไปใช้จริงในองค์กร
- นักศึกษาด้านการตลาด
- ครู-อาจารย์ด้านการตลาด
- สื่อมวลชน
เมโทรพอยท์ แบงคอค